Vi følger utviklingen rundt Coronaviruset tett og har etablert god beredskap for å være forberedt på at situasjonen kan utvikle seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Internt i vårt firma er det innført økt bruk av hjemmekontor, samt en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak.

Vi tar alle forhåndsregler i samsvar med råd som blir gitt av ansvarlig myndighet for å ivareta våre ansatte, kunder og partneres helse og sikkerhet. Vi har iverksatt nødvendig tiltak med mål om å opprettholde vår drift så nær normal som mulig.

Da BRANNpartner er et firma som jobber opp mot nødetater så kan det være behov for akutt hjelp ute hos kunde. Vi vil da prøve å finne den beste måten å løse dette i nært samarbeid med kunden. Her er det igjen viktig at en lar sikkerheten for personell bli ivaretatt på best mulig måte og etter myndigheters anbefalinger i det gitte tidspunkt.

Levering av deler og utstyr: Foreløpig går alle forsendelser som planlagt, men dette kan endre seg i løpet av kort tid. Kunder som eventuelt blir berørt av dette vil bli kontaktet direkte.

Til slutt vil vi anbefale alle å følge myndigheters råd og befordringer og håper på et videre godt samarbeid i denne utfordrende tiden vi nå er inne i.