Webinar!

AMCA hadde et webinar den 24. mars 2021 som tok for seg PPV vifter og AMCA 240 sertifiseringen. Her kan en tilegne seg kunnskaper vedr. bruk av PPV vifter og hvordan AMCA sertifiseringen fungerer og hvorfor den ble opprettet. Trykk på bildet og dere vil gå dirkete til videoen av dette Webinaret.